ARIES Transilvania logo
 • OI2.0banner

 • banner online-02

 • itechsylvania web header

 • iTechsylvania Aries Transilvania

 • itechsylvania cluster web header

 • IT Study

Studiul Pieței de IT – Analiză Comparativă Națională

Studiul Național al Pieței de IT, a fost inițiat de ARIES Transilvania cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și a cuprins atât o analiză la nivel național, cât și o analiză comparativă realizată pe companiile din centre urbane din România (Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Brașov și alte municipii), pe o perioadă de 6 ani (2011-2016). În cadrul acestui studiu, piața de IT a fost definită prin 9 coduri CAEN referitoare în principal la producerea de soft sub variate forme, consultanță în producerea de soft și implementarea de produse, (fără a include și tehnologiile comunicării sau comerțul cu amănuntul în domeniu).

Conform cu Studiul Național al Pieței de IT, realizat de Clusterul de IT al ARIES Transilvania, numărul companiilor din IT la nivel național a crescut în perioada 2011-2016 de la 9.823 la 14.339, previzionându-se că se va depăși numărul de 17.000 la finalul anului 2017. Practic în cei 6 ani de zile, s-au înregistrat cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic. Totodată, cifra de afaceri cumulată a firmelor de IT s-a dublat in ultimii 6 ani, în contextul în care segmentul IT deține o pondere din ce în ce mai crescută în economia națională, depășind, împreună cu domeniul tehnologiilor comunicării, 6% din PIB.

 

Evoluția industriei de IT la nivel național este una semnificativă: în 2016 avem 14.339 firme în care lucrează peste 100.000 de angajați, numărul acestora crescând cu 75% in ultimii 6 ani. Creșterea ponderii start-up-rilor în ansamblu pieței, prin dublarea numărului acestora în cei 6 ani de referință, ne indică și apariția pe piață a tinerilor antreprenori, promotorii de noi idei, noi soluții și o nouă atitudine în business, completând astfel companiile cu experiență care au crescut în ritm susținut în ultimii ani.

Capacitatea acestor start-up-uri de a rezista unei concurențe puternice constituie una din mizele pieței de IT, miză care suscită interesului tuturor specialiștilor, fiind una din premisele continuității cu succes a acestui domeniu. Capacitatea de business dezvoltată de companiile de IT este reliefată și de dublarea cifrei totale de afaceri în 6 ani. O piață de aproape 5 miliarde de euro reprezintă, un segment important în orice calcul previzionist.

Evoluând o perioadă în ritmul celorlalte centre de dezvoltare a sectorului informatic (Iași, Timișoara), Cluj-Napoca a reușit să decoleze și să câștige “înălțime” în ultimii ani, ajungând la o amplitudine care îi permite să se considere principalul pol de business IT, după București.

Numărul de companii de IT a crescut în Cluj-Napoca cu peste 75% față de 2011, mult peste media națională. Iar dacă vom lua în calcul și noile companii apărute în urma programelor guvernamentale de genul “Start-up Nation”, la această oră putem deja discuta despre dublarea acestui număr. Ca altă caracteristică ce individualizează acest centru de IT, putem menționa ponderea mult mai mare a companiilor care produc software (cod CAEN 6201) decât media națională. Și procentul start-up-urilor clujene este superioară mediei naționale, lucru care ne arată infuzia de tinerețe și toate atuu-rile asociate ei, pe care Cluj-Napoca le aduce acestui domeniu.

În cele 1.235 de companii din IT, din Cluj-Napoca lucrează 14.036 angajați, reprezentând 8,7% din total salariaților municipiului Cluj-Napoca (161.610 pe 2016– conform datelor INS). Astfel, 1 din 11 angajați clujeni lucrează în IT. Dacă luăm în considerare și alte forme de colaborare (PFA, microîntreprinderi), numărul clujenilor care lucrează în IT depășea, la nivelul anului 2016, 20.000 de persoane.

”Acest studiu este un instrument de lucru valoros pentru companii, pentru administrație, pentru universități și de ce nu, chiar și pentru cetățeni, fiind un produs profesionist de studiu relevant pentru a-l lua în calcul când organizezi strategii pe termen mediu și lung. Rezultatele dintr-o comunitate se văd atunci când toți membrii ecosistemului își dau mâna și lucrează împreună pentru dezvoltare. La Cluj, noi am acceptat propunerea Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat și IT – creat pentru a oferi orașului o strategie actualizată de Smart City, pe care, după ce o vom aplica, vom putea rezolva multe dintre problemele de azi ale orașului. Aplicațiile oferite Clujului de companiile de IT responsabile și asumate ca parteneri în comunitate ne aduc atât servicii online pentru cetățeni, dar și recunoașterea internațională în domeniile de impact, de la sport la guvernanță participativă.” a spus primarul Emil Boc la prezentarea publică a studiului.

 

La nivel național, se observă un trend de scădere a numărului de companii mici cu 1-4 angajați și o creștere a numărului de companii fără nici un angajat. Dacă în 2011 ponderea companiilor de IT care nu aveau nici un angajat era de 27%, în 2016, acest procentaj a crescut la 35,5% din totalul firmelor de IT. Acest trend este unul îngrijorător din perspectiva faptului că, rata de creștere a angajării de personal nou este în scădere relativă și numărul companiilor de IT fără nici un angajat reprezintă o treime din totalul companiilor de IT. Astfel tot mai multe companii de IT găsesc dificil să recruteze resursa umană și tot mai mulți angajați din IT preferă să își înființeze propria companie, fapt care se reflectă și în evoluția numărului de startup-uri.

”Noi am încercat ca asociație profesională și cluster de IT să schimbăm paradigma de lucru. Noi credem că este mult mai important să nu mai așteptăm de la administrație soluții sau rezolvări la problemele comunității, ci să parcurgem noi acel ”extra mile”, venind către autorități, cu deschidere, punând la dispoziție forță de muncă super calificată, capabilă să genereze aplicații, soluții care să crească întreaga comunitate. Antreprenorii locali din IT își asumă dificultățile pieței, precum lipsa forței de muncă și încă ponderea prea mare de outsourcing în activitățile economice ae companiilor și încearcă să meargă către singura soluție pe termen lung – inovația. Mai mult, acest proces este absolut esențial să fie transferabil către restul orașelor din România” a declarat președintele ARIES Trasnilvania, Voicu Oprean, CEO al companiei clujene de IT, AROBS Transilvania.

 

”Aceste parteneriate, pe care ARIES T le-a inițiat și le încurajează în comunitatea noastră, au transformat Clujul într-un laborator, prin participarea experților companiilor la găsirea de soluții la problemele orașului, pilotarea și testarea lor în viața reală. Devenim, astfel, un ”living lab”, un laborator viu – concept de inovare deschisă aplicat în lume în cele mai inovative capitale” a explicat Bianca Muntean, director executiv al ARIES Transilvania, clusterul regional de IT.

 

În intervalul 2011-2016, numărul startup-urilor aproape s-a dublat (de la 1.806 startup-uri în 2011, la 3.795 startup-uri în 2016), iar ponderea lor din totalul companiilor a crescut de la 18,4%, în 2011, la 26,5%, în 2016. Remarcăm ponderea mare a startup-urilor din Cluj-Napoca, unde, în decurs de 6 ani, creșterea acestui gen de business a fost de 281%, aproape triplându-se numărul de startup-uri din 2011.

Raportul final al Studiul Pieței de IT – Analiză comparativă națională 2017 este disponibil și în limba engleză, putând fi accesat și on-line pe site-ul www.itstudy.ro. Studiul a fost realizat de firma de cercetare Encore Research la comanda ARIES Transilvania, iTech Transilvania Cluster by ARIES T, cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Despre ARIES Transilvania

ARIES este Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software, cea mai mare şi influentă organizație creată pentru industria IT&C din România, cu 5 filiale zonale la: Timișoara, Brașov, Cluj, Iași și Craiova. Prin intermediul filialei ARIES Transilvania, membrii îşi propun să dinamizeze activitatea în această zonă, să se implice în activităţile referitoare la sectorul IT, să stabilească o colaborare mai bună între firmele de profil, pentru promovarea intereselor locale pe plan naţional şi internaţional, pentru accesarea fondurilor disponibile în cadrul diverselor programe de finanţare.

ARIES Transilvania are legături strânse cu cei mai importanţi actori ai ecosistemului regional cum ar fi: comunităţi de start up-uri, autorităţi publice locale, universităţi, clustere şi alte asociaţii din diverse domenii de activitate. Pentru mai multe informaţii vizitaţi: www.aries-transilvania.ro sau https://www.facebook.com/ARIES-Transilvania-1494185190810842/

Despre Clusterul iTech Transilvania by ARIES T

 

iTech Transilvania Cluster by ARIES T şi-a început activitatea ca şi un cluster de formare a resurselor umane în domeniul tehnologiilor avansate, iar între timp şi-a extins activitatea oferind servicii suport de inovare, internaţionalizare şi facilitarea proiectelor colaborative între membrii săi, între membrii săi şi alte firme sau organizaţii din ţară şi străinătate, având în momentul de față peste 70 de membri.

Clusterul iTech Transilvania are protocoale de colaborare şi parteneriate cu toate clusterele din regiune, alcătuind cu acestea Consorțiului Clusterelor din Transilvania.

De asemenea, iTech Transilvania are parteneriate cu clusterele de IT&C și din alte domenii de activitate, atât din țară, cât și străinătate precum (Serbia, Franţa, Bulgaria, SUA).

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Bianca Muntean, Director Executiv ARIES Transilvania, iTech Transilvania Cluster
Telefon: 0742-225.405
Email: bianca.muntean@aries-transilvania.ro


Apariții în presă:


 

“Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca”

ARIES Transilvania (Asociaţiei Română pentru Industria Electronică şi de Software – Filiala Transilvania) cu sediul în Bd-ul Nicolae Titulescu, nr. 4, Cluj-Napoca anunță finalizarea implementării proiectului „Studiul pieţei de IT în Cluj – Analiză comparativă naţională”.

Proiect a fost finanţat din bugetul local Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005 şi a Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi a fost implementat în localitatea Cluj-Napoca.

Context: Dinamica pozitivă a sectorului IT, clasează Clujul printre primele județe ca și pol național de creștere în acest sector de activitate. Relevanța sectorului IT constă în implicațiile pe care le are asupra tuturor sectoarelor economice, fiind denumit industria suport care eficientizează, în primul rând furnizarea diferitelor servicii și industria etalon care activează toate sectoarele economice. Analizele arată potențialul de creștere al companiilor clujene din domeniul IT, iar utilizarea tehnologiei prezintă beneficii pentru cetățeni, facilitând conectarea cetățeanului cu instituțiile guvernamentale/instituțiile publice în toate domeniile importante ale vieții de zi cu zi: economic, administrativ, medical, cultural, educațional, ş.a.

Scopul acestui proiect a fost realizarea unui studiu de piață a sectorului IT din județul Cluj – industria principală, ambasadorul orașului nostru în țară și peste hotare. Acest studiu aduce o contribuție semnificativă la creștere vizibilității Clujului și creșterea interesului actorilor direct interesați de evoluția sectorului IT, în elaborarea strategiilor viitoare şi a deciziilor de acțiune, precum și analiza potențialului de inovare în rândul companiilor de IT.

Principalele activităţi au consta în: activităţi de cercetare / sondare a pieţei; activităţi de consultare a actorilor relevanţi; activităţi de elaborare a studiului de piață a sectorului IT; activităţi de diseminare a rezultatelor studiului.

Rezultatele proiectului:
 • realizarea studiului de piață a sectorului IT;
 • tipărirea a 2.000 de exemplare, pentru promovarea pe plan local, regional, național şi internațional.
Studiul va fi diponibil și online pe pagina: http://www.itstudy.ro/.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Bianca Muntean
Funcție: Director Executiv
Tel. /Fax: 0264.430.520
E-mail: bianca.muntean@aries-transilvania.ro

Conferința Open Innovation 2.0 din 2017 va avea loc pentru prima dată în Europa de Est, la Cluj-Napoca

www.primariaclujnapoca.ro
Biroul mass-media
Email: massmedia@primariaclujnapoca.ro
Tel: 0264/431900

Comunicat de presă
(23 mai 2017)

Ref: Conferința Open Innovation 2.0 din 2017 va avea loc pentru prima dată în Europa de Est, la Cluj-Napoca

Cluj-Napoca va găzdui de asemenea, în premieră, o serie de evenimente interconectate: un Dialog pentru Inovare, un Dialog cu Cetățenii, Gala Premiilor Europene pentru Inovare „Luminary Award” și Innovation Expo – o prezentare de proiecte și produse inovative.

Directoratul-General al Comisiei Europene, DG Connect, Grupul pentru Strategie și Politici pentru Inovare Deschisă (OISPG), în parteneriat cu Comitetul Regiunilor, Primăria Cluj-Napoca, Institutul pentru Valoare în Inovare (IVI), ARIES Transilvania, iTech Transilvania Cluster, Consorţiul Clusterelor din Transilvania, Mastercard și Primăria Dublin au deschis procedurile de înscriere on-line la Conferința „Open Innovation 2.0 2017” care va avea loc în Cluj-Napoca între 13 – 14 iunie 2017. Evenimentul va avea loc la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca.

Fondată acum patru ani, Conferința Open Innovation 2.0 (OI2) este un eveniment european de nivel înalt care reunește experți în inovare, creatori de politici publice, reprezentanți ai mediului academic, practicieni și persoane implicate în diverse aspecte ale inovației și antreprenoriatului.

Conferința OI2 realizează o sinergie puternică între subiecte precum Huburile de Inovare Digitală și activitățile IMM-urilor cu activități în domeniul inovației, ale Start-up-urilor din sud estul Europei pe care DG Connect pune mare accent.

“Conferința oferă perspective practice și creează o punte între teorie și practică la toate nivelurile” a declarat Bror Salmelin – consilier pentru Sisteme Inovatoare la Comisia Europeană, Directoratul General pentru Comunicații, Rețele, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT).

“Faptul că municipiul Cluj-Napoca a fost ales să găzduiască această Conferință în 2017 reflectă recunoașterea eforturilor locale și regionale de a crea un ecosistem deschis și funcțional” a declarat Emil Boc – primarul Municipiului Cluj-Napoca.

”Companiile și start-up-urile din Cluj și din Transilvania au un potențial foarte mare de inovare, iar primele rezultate au început să apară, de accea conferința este o ocazie foarte bună să arătăm ce am făcut pe acest plan. De asemenea, este o oportunitate extraordinară pentru companiile și organizațiile locale să învețe, să se cunoască cu cei din Europa și să inițieze noi legături” a declarat Bianca Muntean, director executiv al ARIES Transilvania, iTech Transilvania – clusterul de IT care alături de municipalitate a adus această conferință la Cluj-Napoca.

Detalii privind agenda evenimentului

În plenul evenimentului se vor discuta exemple de politici naționale de dezvoltare, ca de exemplu politica de inovare deschisă a Austriei, exemple de creare de ecosisteme, în contextul transformării industriale, precum și diseminarea de informații privind inovația deschisă, prin crearea de Huburi de Inovare Digitală și implicarea cetățenească în proiecte pilot și experimente sociale la scară mare.

Evenimentul are o serie de invitați confirmați, precum prof. Piero Formica, care va vorbi de subiecte precum renașterea inovației, directorul Peter Droell de la Comisia Europeană, care va aborda tema reînnoirii industriale, precum și Michaela Magas, femeia antreprenor a anului 2016, care va prezenta idei despre „industry commons„. Prof. Noburu Konno, reprezentatul Rețelei Japoneze pentru Inovare, alături de Ralph Dum reprezentantul DG-Connect privind programul inovativ STArts – „science technology and art”, altături de mulți alții vor oferi contexte specializate pentru schimburi de idei și expertiză.

Audiența este formată dintr-un mix echilibrat al celor patru grupuri de interese care formează spirala cvadruplă numită ”the Qvadruple Helix„ – în care sunt incluse industria, domeniul academic, sectorul public și societatea civilă. Interactivitatea este asigurată de structura evenimentului de-a lungul a două zile pline de insiprație.

Printre subiectele marcante ale conferinței se numără conceptul VICA (volatilitate, incertitudine, complexitate și ambiguitate), discuțiile despre importanța conceptului de Serendipitate în inovare (importanța ”descoperiri întâmplătoare”), a progarmului inovativ STArts (îmbinarea științei, tehnologiei și artelor pentru obținerea progresului tehnologic, al inovației) – accentuând interacțiunile dintre aceste domenii, transformarea digitală a societății și industriilor, ”radarul inovatiilor”și bune practici ale ecosistemelor Open Innovation 2.0.

A cincea ediție a prestigioasei Innovation Luminary Awards Gala Dinner va avea de asemenea loc la finalul primei zile a conferinței. Accesul la eveniment se va face doar în baza unei invitații, dar va putea fi relatat în întregime în media și prin intermediul rețelelor de socializare (https://www.facebook.com/OISPG și https://twitter.com/OISPG ).

Noutate

Conferința Open Innovation 2.0 2017 din Cluj-Napoca va fi principalul eveniment dintr-o serie de activități: conferința va fi precedată de Dialogul pentru Inovare (10-11 iunie 2017) și Dialogul cu Cetățenii găzduit de președintele Comitetului Regiunilor, Markku Markkula și primarul Emil Boc în data de 13 iunie. Cu ocazia Conferinței OI2 se va prezenta și o expoziție pe teme de inovare care va oferi vizibilitate proiectelor și activităților legate de inovația deschisă, oferind exemple de bune practici ce pot fi multiplicate, atât la Cluj cât și oriunde în lume.

Înscrierea la conferință este gratuită și se poate face la următorul link: http://bit.ly/OI2Conf17registration.
Informații complete: bit.ly/OI2Conf17

Urmăriți noutăți pe OISPG’s Twitter folosind #OI2Conf17 și pe Facebook @OISPG folosind #OI2Conf17, sau pagina LinkedIn OISPG.

Despre OISPG

Grupul pentru Politici si Strategii de Inovare Deschisă (OISPG) susține politicile pentru Inovare Deschisă în cadrul Comisiei Europene. OISPG lucrează în strânsă colaborare cu Comisia Europeană (@DigitalAgendaEU). Filosofia OISPG îmbrățișează paradigma Inovării Deschise 2.0: crearea de sisteme de inovare deschisă în care procesul serendipității se manifestă pe deplin. Membrii OISPG cred că implicarea directă a cetățenilor în procesul de inovare permite crearea rapidă de prototipuri în viața reală. Crearea unui prototip este metoda cea mai rapidă și mai eficientă de a promova o idee. Prototiparea va stimula antreprenoriatul în Europa, va crea locuri de muncă și va încuraja creșterea sustenabilă la nivel de economie și societate. În consecință, OISPG sugerează acțiuni variate de inovare deschisă și abordări pentru industrie și alți parteneri în inovare pentru a stimula și a întări competivitatea.

Biroul Mass-media

iTech Transilvania speaks out: Meet our clusters’ speakers and our matchmaking participants

iTech Transilvania Cluster va fi reprezentat la conferința Open Innovation 2.0, eveniment găzduit de orașul Cluj-Napoca. Pe perioada celor două zile a evenimentului, vă puteți întâlni cu membrii noștri în diferite panel-uri și desigur, în cadrul sesiunilor de matchmaking. 10 companii membre a iTech Transilvania Cluster vor fi reprezentați în cadrul conferinței, împreună cu AROBS Transilvania Software, Evozon Systems, Indeco Soft, Streamaxia și Pitech+.

Voicu Oprean (președintele ARIES Transilvania și CEO al AROBS Transilvania Software), Bianca Muntean (director executiv al ARIES Transilvania și iTech Transilvania Cluster), Daniel Moldovan (NTT Data), Gabriel Crețu, Paul Brie, Iulian Pădurean (Evozon Systems) și Sorin Pop (Indeco Soft) sunt doar câțiva dintre speakerii recomandați de noi, toți aceștia reprezentând companii membre ale clusterului.

ARIES Transilvania a devenit membru în Coaliția „Digital Skills and Jobs”

ARIES Transilvania (www.aries-transilvania.ro) a devenit membru în Coaliția „Digital Skills and Jobs”, rețea creată la inițiativa Comisiei Europene care reunește statele membre, companiile, partenerii sociali, organizațiile non-profit și furnizorii de educație. Scopul fundamental este reprezentat de soluționarea deficitului de competențe digitale din Europa.

Inițiativa Comisiei Europene a fost creată la constatarea decalajului existent între nevoile economiei digitale, iar membrii Coaliției se angajează să abordeze deficitul de competențe la toate nivelele, de la competențele specialiștilor IT&C de înalt nivel și până la competențele necesare tuturor cetățenilor europeni pentru a trăi, munci și participa în economia digitală și la viața societății.

Acest fapt reprezintă un aspect fundamental pentru societatea europeană, pentru a se păstra incluzivă în era digitală, cât și pentru industria europeană, pentru a rămâne competitivă în fața avansului rapid al competitorilor.

Inițiativele Coaliției “Digital Skills and Jobs” urmăresc atingerea următoarelor obiective:

 • Instruirea a 1 milion de tineri șomeri pentru job-urile vacante prin diverse programe de formare;
 • Să sprijine îmbunătățirea pregătirii profesionale și re-instruirea forței de muncă;
 • Modernizarea educației și instruirea pentru a furniza tuturor elevilor și profesorilor oportunitatea de a utiliza instrumente digitale și materiale în procesul de predare și învățare și de a-și dezvolta competențele digitale;
 • Reorientarea și utilizarea finanțărilor disponibile pentru sprijinirea competențelor digitale;
Pentru mai multe informații: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
 • 6

 • 11899749_1686962054866487_2754761225745072651_n

 • Horizon 2020

 • 17098329_1915346132028077_7218391935391538920_n

 • Aries Transilvania 16

 • 1

 • 11202570_1662916647271028_5424788522269398476_n

 • 5

 • 11822353_1679753138920712_2808580868544369759_n

 • 10429250_1604530609776299_6388902155167922605_n