ARIES Transilvania logo
 • OI2.0banner

 • banner online-02

 • itechsylvania web header

 • iTechsylvania Aries Transilvania

 • itechsylvania cluster web header

 • IT Study

Author Archive

admin_amm

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

msg systems Romania

inde5x

 

Msg systems România este activă pe piaţa din Cluj din anul 2008, iar din 2014 este prezentă cu un nou sediu și la Tg.Mureș. În prezent compania are peste 200 de angajaţi.

Centrul de competenţă din Cluj dezvoltă în principal proiecte pentru piaţa germană, inclusiv la nivel mondial, în mai multe domenii şi direcţii de business: dezvoltare SAP-ABAP, linia de business Automotive şi Asigurări, dezvoltare software în mediul JAVA, testare automatizată şi dezvoltare de soft pentru piaţa financiar-bancară şi auto, servicii de SAP-support.

 
PRODUSE & SERVICII

Domeniul de activitate al filialei msg systems din Cluj este consultanţa şi integrarea soluţiilor IT. Printre serviciile oferite se numără: implementarea software-ului orientat client, dezvoltarea de software standard în parteneriat cu SAP, realizarea de proiecte complexe parcurgând toate fazele importante de la analiză preliminară de business până la faza de release.

Ca furnizor şi consultant de soluţii IT compania din Cluj activeză pentru clienţi de referinţă din mai multe branşe:

 • industria automotive: Audi, BMW, Daimler, VW
 • asigurări/reasigurări: Munich RE, Vienna Insurance Group, Allianz, Achmea, ING, ADAC
 • domeniul financiar-bancar: LandesBank Berlin
 • energie: E-ON
COMPETENTE & TEHNOLOGII

În portofoliul echipei msg systems din Cluj se regăsesc:

 • aplicaţii distribuite
 • aplicaţii web/enterprise/J2EE
 • aplicaţii desktop
 • aplicaţii care ruleazǎ pe device-uri mobile
 • solutii enterprise bazate pe platforma SAP
 • dezvoltarea funcţionalităţilor standard ale modulelor SAP
 • consultanţă pentru aplicaţii SAP

Proiectele derulate de msg systems România sunt realizate pe platformele JAVA şi SAP. De asemenea, în portofoliul nostru se regăsesc aplicaţii care rulează pe iPad sau iPhone şi funcţionalităţi dezvoltate pentru platforma Google Android.CLIENTI / TARA:
 • Achmea – Elvetia
 • Bausparkasse Schwäbisch Hall – Germania
 • E.ON – Germania
 • Volkswagen – Germania
 • Allianz– Germania
 • AUDI– Germania
 • BMW Group– Germania
 • Daimler– Germania
 • Deutsche Bank– Germania
 • ING Nationale-Nederlanden
 • Munich Re– Germania
BIROURI FIRMA: Cluj, Targu-Mures
OPORTUNITATI DE AFACERI:

Cautam Specialisti in IT – “Noi îţi oferim joburi captivante, cu asumare de responsabilităţi, cariere atractive şi perspective internaţionale. Mai mult, la noi vei găsi un program flexibil, o atmosferă profesională, colegială oferită de o echipă motivată. “

Putem distribui – msg systems Romania lucreaza momentan in special pentru piata din strainatate, momentan nu dorim sa ne extindem pe piata din Romania ca si furnizor de solutii IT.


CONTACT
Nume Companie:msg systems Romania
Anul infiintarii firmei:2008
CEO:Jinga Radu
Adresa:Str.S.Brassai, nr.9, Cluj-Napoca
Judet:Cluj
Telefon:0733900580
E-mail:msg.info-office-cluj@msg-systems.com
Web:http://www.msg-systems.ro

Indeco Soft

Indeco soft

 

Indeco Soft este furnizor de soluții informatice de e-guvernare, cu rezultate notabile în domeniul produselor software de gestiune a Impozitelor și Taxelor locale, și soluții inovatoare în segmentul încasărilor online. De asemenea, furnizăm Sisteme Informatice Integrate pentru administrația publică, și premiate la concursuri prezentări.

 
PRODUSE
 • Servicii on-line (ePetiții, Circuitul Documentelor, Raportare Urbană, Urbanism)

  Zi de zi, cetățenii se adresează autorităților locale prin cereri și petiții sau observă probleme punctuale (gropi în carosabil, deșeuri depozitate necorespunzător, probleme ale sistemelor de iluminat public, vehicule abandonate, probleme ale rețelelor de canalizare și apă, mobilier stradal vandalizat, câini comunitari, și altele) pe care doresc să le aducă la cunoștința autorităților locale. Utilizarea unui sistem informatic pentru simplificarea acestor interacțiuni contribuie la reducerea deplasărilor fizice ale cetățenilor la sediul autorităților locale, reducerea birocrației, sprijină transparentizarea actului de management public, iar transmiterea facilă a răspunsurilor la petiții și sesizări, prin mijloace moderne contribuie la educarea spiritului civic și îmbunătățirea imaginii instituțiilor publice. Problemele identificate de către cetățeni pot fi aduse cu ușurință la cunoștința autorităților locale prin intermediul unei aplicații mobile la îndemâna tuturor.
 • Circuitul Intern al Documentelor

  Instituțiile publice gestionează un număr impresionant de documente, zilnic. Aceste documente sunt distribuite în fluxuri bine definite, din momentul producerii sau înregistrării lor în instituție până la furnizarea răspunsurilor la acestea. Modului Circuitul Intern al Documentelor facilitează înregistrarea, stocarea, urmărirea și transmiterea documentelor între departamentele și persoanele responsabile, precum și transmiterea răspunsurilor aferente acestor documente.
 • Plăți electronice

  Plata taxelor, impozitelor, chiriilor aferente contractelor de concesiune, autorizațiilor de acces pentru autovehicule de mare tonaj, abonamentelor de parcare și amenzilor contravenționale reprezintă activități consumatoare de timp pentru cetățeni și produc adesea aglomerație la ghișeele de colectare din cadrul direcțiilor de venituri. Sistemele de plată electronică integrate cu aplicațiile și sistemele informatice utilizate de către autoritățile publice locale (ImpoTax), contribuie semnificativ la surmontarea acestor inconveniente.
 • Pachet financiar-contabil eCub este un pachet de module specializate pentru a deservi activitatea departamentelor financiar-contabile din cadrul instituțiilor publice. Arhitectura sistemului și comunicarea între module urmăresc fluxurile firești ale informației, definite de reglementările legislative și organizarea internă a instituției. Rezultatul implementării sistemelor este reprezentat de reducerea efortului de operare, controlul deplin asupra datelor și procesarea eficientă pentru obținerea rezultatelor așteptate de utilizator. Pachetul include aplicații specifice pentru buget, contabilitate, resurse umane, stocuri și imobilizări, managementul achizițiilor și investițiilor.

 • Consumuri este un sistem informatic destinat gestiunii unitare a consumurilor de resurse/utilități, la nivelul unei unități administrativ-teritoriale și reprezintă punctul de pornire în direcția eficientizării utilizării acestora și oferind suportul necesar elaborării unei strategii de dezvoltare durabilă a unității administrativ-teritoriale în domeniul consumului de resurse și eficienței energetice.

 • Asistență socială Asisoc are rolul de a asigura un mediu informatics integrat pentru asistarea procesului de acordare a beneficiilor sociale, facilitând gestionarea întregului process de asistență social. Sistemul informatic gestionează dosare corespunzătoare mai multor beneficii: ajutor social lunar, alocație de susținere a familiei, ajutor de încălzire(energie termică, gaze naturale, lemne cărbuni şi combustibili petrolieri), ajutor de urgență, cantină socială, asistenți personali, indemnizație pentru persoana cu handicap, alocație de stat, asistenți maternali, alocație lunară de plasament, tichete sociale, locuințe sociale.

 • Registru Agricol AgroRegis contribuie la asigurarea unei evidențe unitare și complete a terenurilor pe categorii de folosință și a inventarului fiecărei gospodării agricole, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

SERVICII Dupa categoria tehnica
 • Consultanță;
 • Cercetare-dezvoltare;
 • Dezvoltare software;
 • Implementare;
 • Suport tehnic și asistență;
După aria de aplicaţie:
 • Produse software pentru administrația publică – soluții de e-guvernare
 • Plăți electronice
 • Management de documente
 • Produse de management financiar-contabil
 • Asistență socială
 • Inovare

După tipul de contract:
 • Furnizare și implementare sisteme informatice
 • Furnizare software as a service
 • Dezvoltare software la comandă
COMPETENŢE ŞI TEHNOLOGII
 • Limbaje de programare: iOS, Android, Tehnologii Web;
 • Platforme: Windows, Linux;
 • Sisteme de managementul bazelor de date: Microsoft SQL server, MySQL

CLIENTI / TARA

LPeste 1000 de implementări în instituții bugetare

 • Consilii Județene (Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Mureş, Neamţ, Olt, Satu Mare, Sălaj, Teleorman)
 • Municipii reședință de județ (Arad, Baia Mare, Bistrița, Oradea, Pitești, Slatina, Târgu Mureș, Zalău, Sector 3 București)
 • Municipii și orașe (peste 50)
 • Comune (peste 500)
 • ANST (100 unități), DGASPC (10 județe)
 • Alte unități bugetare
CERTIFICARI:
 • SR EN ISO 9001 : 2008 (SRAC/IQNet)
 • SR EN ISO 14001 : 2005 (Certop România)
 • SR OHSAS 18001 : 2008 (Certop România)
 • SR EN ISO 27001 : 2005 (Certop Ungaria)
  BIROURI FIRMA: Baia Mare

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI Cautam parteneri în vederea depunerii și implementării de proiecte cu finanțare europeană
Nume Companie: Indeco Soft
Anul infiintarii firmei: 1993
CEO: Ciprian Radu Ghișe
Adresa: Baia Mare, Str. Magnoliei nr. 5
Judet: Maramureș
Telefon: +40.362.801.083
Fax: +40.743.148.123
E-mail: projects@indecosoft.ro
Web:www.indecosoft.ro

Centrul de Informatica Miniera

 CIM

 

Centrul de Informatică Miniera este o companie cu o tradiție de peste 20 ani pe piața IT&C. Având sediul în Cluj Napoca, compania s-a remarcat ca principal furnizor de servicii de instruire și certificare în domeniu IT&C dar și furnizor de soluții software destinate firmelor private și instituțiilor publice.

 
PRODUSE
 • ALEX este un produs informatic care acoperă nevoile din cadrul unei instituţii publice. Permite calculul si editarea completă a formularelor de propuneri, angajamente, ordonanţări, ordine de plată şi a situaţiilor de sinteză prevăzute în ordin precum şi a multor altora, în vederea unei bune exploatări a resurselor bugetare.

 • DANTE este un produs informatic care acoperă integral și integrat “Sistemul de gestiune economică” din cadrul unei societăți comerciale. DANTE este structurat pe o arhitectură client – server, utilizând baze de date Microsoft SQL Server (versiunile 2000, 2005 sau 2008) și având interfața cu utilizatorul implementată în mediul de programare Borland DELPHI. Serverul de date și cel de aplicații pot fi implementate pe acceași mașină fiind suportate atât sisteme de operare pe 32 cât şi 64 biţi. Aplicația client rulează pe sistemele Windows pe 32 biți (Windows XP, Windows Vista și Windows 7).

 • InfoCertificate este o aplicaţie destinată furnizorilor de formare profesională uşurând activitatea acestora prin gestionarea activitaţii de secretariat. Aplicaţia păstrează evidenţa în format electronic a cursurilor de formare profesională și a candidaţilor și permite tipărirea contractelor de formare profesională, a certificatelor de calificare sau absolvire şi a anexelor necesare în procesul de evaluare. Unul din avantajele aplicaţiei este acela că permite adaptarea şi personalizarea situaţiilor emise în funcţie de necesităţile utilizatorului. Rapoartele sunt generate utilizând aplicaţiile Microsoft Word şi Microsoft Excel. Acest lucru permite utilizatorului să le modifice şi adapteze în funcţie de cerinţe. Un alt avantaj îl constituie şi posibilitatea de creare a noi situaţii utilizând ca şablon unul din documentele existente.

   
 

SERVICII

Centru de testare Prometric:

Singurul centru de testare Prometric din nord-vestul țării, Centrul de Informatică este centrul autorizat înca din anul 1999. În cadrul centrului se pot susține examene de certificare în IT, certificări care atestă cunoștințele dobândite de un anumit candidat pe o anumită tehnologie.

De la deschidere și până astăzi mii de specialiști au obținut o diplomă de certificare în cadrul centrului nostru. Acestea au o valoare tot mai mare pe piața muncii deoarece sunt recunoscute internațional. Examenele se susțin într-o sală special dedicată examenelor de certificare, sală ce îndeplinește toate condițiile cerute de Prometric. Sala este dotată cu echipamente hardware performante și soluții software de ultimă generație astfel încât examenele să se poată desfășura în cele mai bune condiții.

În cadrul centrului de testare Prometric se pot susține examene de certificare în IT oferite de companii mari cum ar fi: 3com, AIIM, Alcatel-Lucent, Apple, Arcitura Education, Axis Communication, BCS/ISEB, BlackBerry, CA Techonologies, Canon, Cognos, CompTia, Convergence Technologies, CuramSoftwarem D-Link, Data Center, Dell, dotMobi, EC-Council, Ericson, F5, Filemaker, Fujitsu, Genesys, Google, H3C, Hewlett Packard, Hitachi, Huawei, IBM, Infosys, ISEB, Juniper Networks, Linux, Lotus, McAfee, Mincom, Motorola Solutions, NEC, NetApp, Nortel, Open Group, PMI, Riverstone Networks, Sysbase, Symantec, Teradata, Ubuntu.

Centrul de testare Pearson VUE:

Încă din anul 1999 Centrul de Informatică este centru autorizat de testare Person VUE, singurul de acest tip din nord-vestul ţării. Acest centru oferă posibilitatea susţinerii unei palete largi de examene în scopul certificării în domeniul IT. Prin certificările alese, candidaţii au posibilitatea să dovedească cunoștințele dobândite pe o anumită tehnologie, astfel, până astăzi, mii de specialiști au obținut o diplomă de certificare în cadrul centrului Person VUE.

Susţinerea examenelor se face într-o sală special amenajată în concordanţă cu cerinţele impuse de regulament, aceasta fiind dotată corespunzător cu echipamente hardware performante și soluții software de ultimă generație. În cadrul centrului de testare Pearson VUE se pot susține examene de certificare în IT oferite de companii mari cum ar fi: Microsoft, Adobe, AppSence, Aruba, Autodesk, Avaloq, Avaya, BCS/ISEB, Brocade, Business Object, Check Point Softwae, Cisco Systems, Citrix, CIW, CompTia, CWNP, Dassault Systemes, EC-Council, EMC, Esri, EXIN, Fortinet, Infocomm, ICRM, ISC2, ISEB, Isilon, iSQL, Linux Professional, Nationals Instruments, Nokia QT, Nokia Siemens Networks, Novell, Object Management Group, Oracle, Pegasystems, PEOPLECERT, PostgreSQL, Riverbed, RSA Security, SAP, Siemens Enterprise communications, Spring Source, SPSS, Tandberd, UMTP, VMWare, Zend technologies

Centru de testare Android ATC:

Suntem conștineți de gradul ridicat de utilizare al aplicațiilor Android pe piața terminalelor mobile, fapt pentru care în 2013 ne-am autorizat ca și centru de testare acreditat Android ATC, singurul centru de testare de acest fel din nord-vestul țării. Prin certificarea cunoștințelor de dezvoltare pe platforma Android, dezvoltatorii pot obține o valoare tot mai mare pe piața muncii deoarece aceste certificări sunt recunoscute internațional. CERTIFICĂRI ANDROID ATC DISPONIBILE ÎN CADRUL CENTRULUI:

 • AND-401 Android Application Development
 • AND-402 Android Security Essentials
 • AND-403 Monetize Android Applications
ECDL

Centrul de Informatică este implicat în activități de training și certificare ECDL de peste un deceniu, perioadă în care au fost instruite și certificate peste 15.000 persoane, angajați de la instituții publice sau companii private, elevi și studenți sau persoane particulare.

Printr-o muncă de promovare susținută, activitatea companiei a fost recunoscută în cadrul forumurilor anuale ECDL, ani la rând primind numeroase diplome care recunosc activitatea și rezultatele centrului nostru. Din anul 2003, centrul nostru a primit acreditarea de Centru Regional ECDL pe 5 județe ceea ce înseamnă auditarea, supervizarea examenelor și monitorizarea activității tuturor centrelor din zonă. De-a lungul anilor paleta de certificări ECDL disponibile în cadrul centrului nostru a fost constant îmbunătățită, în prezent existând și posibilitatea de susțiunere a certificărilor pentru ECDL Avansat și ECDL Specialist.

Permisul European de conducere al computerului este cel mai important şi cel mai răspândit standard de certificare şi atestă faptul că deţinătorul lui posedă cunoştinţe de bază despre Tehnologia Informaţiei (IT) spre a folosi un calculator personal şi aplicaţii de calcul obişnuite la un nivel mediu de competenţă. Creat de Consiliul European al Societăților Informatice Profesionale, ECDL este folosit și recunoscut în 150 de tări din întreaga lume. Permisul ECDL obținut în România este valabil în oricare din aceste țări. Sunt 13 milioane de persoane înregistrate în procesul de certificare ECDL la nivel mondial acum.

Valoarea certificării ECDL este confirmată de faptul că este un certificat conceput de profesioniștii în tehnologia informației, iar testările se fac sub supravegherea unor organizații profesionale naționale, după un standard european comun, acceptat și la nivel mondial.


CLIENTI / tara si strainatate:
 • Emerson
 • Endava
 • Accenture
 • Accesa IT Consulting
 • ISDC
 • Terabit
 • Betfair Development
 • Yonder
 • IQuest Technologies
 • Sofivision
 • Evozon
 • Arobs
 • Garmin
COMPETENŢE ŞI TEHNOLOGII
 • Limbaje de programare: Pascal, C#, Java, Javascript C;
 • Platforme: Microsoft Windows; Android;
 • Sisteme de managementul bazelor de date: Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL;
 • Medii si unelte de dezvoltare: Borland Delphi ; Microsoft Visual Studio .NET (C #); Eclipse Java ; HTML; JavaScript;

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI

Cautam: Companii ce doresc sa-si consolideze sau sa-se dezvolte business-ul cu ajutorul serviciilor software personalizate

Parteneriate
 • Anul 2002: Parteneriat ECDL
 • Anul 2004: Parteneriat ANC
 • Anul 2007: Parteneriat Prometric Test center Parteneriat Pearson VUE Test center
 • Anul 2008: Parteneriat Microsoft Partner – learning midmarket solution provider
 • Anul 2014: Parteneriat Android Advanced Training Consultants
CONTACT
Nume Companie: Centrul de Informatică Miniera
Anul infiintarii: 1993
Director training: Giurea Mirela
Adresa: Bvd. Nicolae Titulescu nr. 4 etaj 1, CP 400420
Judet: Cluj
Telefon: 0264 / 41 41 23
Fax: 0264 / 41 41 21
E-mail: Mirela.Giurea@cim.brinel.ro
Web: http://www.centruldeinformatica.ro/

Fortech

fortech

 

Fortech este o companie românească de servicii software, cu sediul în Cluj-Napoca și birouri regionale în Iași, Oradea și Brașov. În 2019, Fortech și-a deschis un birou de consultanță și vânzări în Chicago, pentru a fi mai aproape de nevoile clienților din S.U.A.

Cu un număr de 800 de specialiști în IT, Fortech este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii software din regiune, recunoscută recent de EY, Forbes și în mod repetat în topul Deloitte ce clasează companiile cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală și de Est.

Fortech oferă o gamă completă de servicii software la comandă, acoperind întregul ciclu de viață al aplicațiilor software (analiză de business, arhitectură și design, dezvoltare de cod, operațiuni de asigurare a calitații sau dezvoltare), concentrându-se în mod special asupra industriilor constructoare de mașini, retail și comerț, sănătate, IoT și Cloud.

Orientarea către calitate este ceea ce diferențiză brandul Fortech. Abordarea companiei combină expertiza tehnologică, procese solide și metode de livrare Agile cu un mix de practici de management al calității rafinate în mai bine de 16 ani de activitate.

Modelul de afaceri al companiei este de a dezvolta parteneriate nearshore dedicate, construind echipe pentru nevoile pe termen lung ale clienților. Această abordare le permite clienților să accelereze implementarea unei idei pe piață, păstrând un grad ridicat de calitate; să construiască echipe distribuite nu doar să închirieze echipe la distanță; să gestioneze dezvoltarea și livrarea modulară și continuă a propriilor aplicații. Din 2003, două sute de clienți au ales Fortech ca partenerul lor de dezvoltare software, printre care T-Systems, Swisscom, Symantec, Pfizer si Renault.

 
SERVICII:

După categoria tehnică:

Dezvoltare software, acoperind întreg ciclul de viață al aplicațiilor software (arhitectura & design, dezvoltare, testare, mentenanță, optimizare), precum și consultanță tehnică în dezvoltare software

 • Asigurarea calității în dezvoltare software (testare automată și manuală);
 • Suport IT (managementul infrastructurii IT și securitate informațională);
 • Servicii complementare (traduceri specificații și aplicații multilingue, design grafic, marketing online etc.);
Dupa domeniul de aplicație:
 • Industria constructoare de mașini și industria aviatica;
 • Retail & Comerț electronic;
 • Industria prelucrătoare;
 • Servicii financiare;
 • Telecomunicații;
 • Sănătate;
 • Energie;
 • Aplicații multimedia;
 • Securitate IT;
 • IoT;
 • Managementul datelor.
După tipul de contract:

Colaborări pe termen lung, cu echipe nearshore dedicate.

COMPETENȚE ȘI TEHNOLOGII:

Serviciile Fortech acoperă o gamă variată de tipuri de aplicații (web, desktop, embedded și mobile), capabilitățile tehnice ale companiei incluzând toate domeniile tehnologice majore:

 • NET web & desktop
 • Java EE & SE
 • C/C++
 • Tehnologii web (PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, Ruby on Rails)
 • Aplicații mobile (iOS, Android)
 • Tehnologii / aplicații de nișă (Cobol, Teamcenter etc.)

În domeniul asigurării calității, expertiza Fortech acoperă o multitudine de practici de testare, incluzând testare funcțională și nonfuncțională, testare integrată, testare de software localizat, testarea securității aplicațiilor software, testarea aplicațiilor mobile, automatizarea procesului de testare etc.

 

CLIENȚI / ȚARĂ:

Fortech a dezvoltat relații de afaceri cu organizații din state precum Australia, Austria, Belgia, Cehia, Germania, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Spania, Suedia și SUA.

În mod particular, sunt vizate Germania și SUA, regiuni în care Fortech a construit parteneriate strategice cu un număr semnificativ de clienți, organizații mari și cu exigențe înalte privind calitatea serviciilor.

BIROURI FIRMĂ: Cluj

CERTIFICARI:

Certificări ale companiei: ISO 9001:2008, Microsoft Certified Gold Partner, Oracle Certified Silver Partner, iOS Development Partner

Certificări de personal: Microsoft, OCJP, ISTQB, SCRUM, Certificate de competență lingvistică.


OPORTUNITAȚI DE AFACERI:

Fortech își propune dezvoltarea de parteneriate pe termen lung cu organizații interesate de externalizarea activităților IT către furnizori de servicii cu experiență și competențe solide și diverse, capabili să dezvolte și să scaleze echipe dedicate.

CONTACT:

Nume Companie: SC Fortech SRL
Anul înființării firmei: 2003
CEO: Călin Văduva
Adresa: Cluj-Napoca, str. Frunzisului 106
Judet: Cluj
Telefon: 0264-453.303
E-mail: office@fortech.ro
Web: www.fortech.ro

Cluj Innovation Days, From knowledge to market value – 19-20 martie | 16.03.2015

ARIES Transilvania face parte din echipa de organizare a evenimentului anual Cluj Innovation Days. Tema celei de-a treia editii este From knowledge to market value organizatorii dorind sa aprofundeze idea de evolutie si sa promoveze acele strategii care stimulează inovarea și generează noi idei.

La editia din acest an vor participa reprezentanti ai Comisiei Europene care vor incerca sa aduca mai aproape inovarea europeana de IMM-urile romanesti.

Pentru mai multe detalii si inscriere puteti contacta membrii echipei ARIES Transilvania la e-mail office@aries-transilvania.ro

 • 6

 • 11899749_1686962054866487_2754761225745072651_n

 • Horizon 2020

 • 17098329_1915346132028077_7218391935391538920_n

 • Aries Transilvania 16

 • 1

 • 11202570_1662916647271028_5424788522269398476_n

 • 5

 • 11822353_1679753138920712_2808580868544369759_n

 • 10429250_1604530609776299_6388902155167922605_n

 

 • 6

 • 11899749_1686962054866487_2754761225745072651_n

 • Horizon 2020

 • 17098329_1915346132028077_7218391935391538920_n

 • Aries Transilvania 16

 • 1

 • 11202570_1662916647271028_5424788522269398476_n

 • 5

 • 11822353_1679753138920712_2808580868544369759_n

 • 10429250_1604530609776299_6388902155167922605_n