ARIES Transilvania logo
 • OI2.0banner

 • banner online-02

 • itechsylvania web header

 • iTechsylvania Aries Transilvania

 • itechsylvania cluster web header

 • IT Study

Indeco Soft

Indeco soft

 

Indeco Soft este furnizor de soluții informatice de e-guvernare, cu rezultate notabile în domeniul produselor software de gestiune a Impozitelor și Taxelor locale, și soluții inovatoare în segmentul încasărilor online. De asemenea, furnizăm Sisteme Informatice Integrate pentru administrația publică, și premiate la concursuri prezentări.

 
PRODUSE
 • Servicii on-line (ePetiții, Circuitul Documentelor, Raportare Urbană, Urbanism)

  Zi de zi, cetățenii se adresează autorităților locale prin cereri și petiții sau observă probleme punctuale (gropi în carosabil, deșeuri depozitate necorespunzător, probleme ale sistemelor de iluminat public, vehicule abandonate, probleme ale rețelelor de canalizare și apă, mobilier stradal vandalizat, câini comunitari, și altele) pe care doresc să le aducă la cunoștința autorităților locale. Utilizarea unui sistem informatic pentru simplificarea acestor interacțiuni contribuie la reducerea deplasărilor fizice ale cetățenilor la sediul autorităților locale, reducerea birocrației, sprijină transparentizarea actului de management public, iar transmiterea facilă a răspunsurilor la petiții și sesizări, prin mijloace moderne contribuie la educarea spiritului civic și îmbunătățirea imaginii instituțiilor publice. Problemele identificate de către cetățeni pot fi aduse cu ușurință la cunoștința autorităților locale prin intermediul unei aplicații mobile la îndemâna tuturor.
 • Circuitul Intern al Documentelor

  Instituțiile publice gestionează un număr impresionant de documente, zilnic. Aceste documente sunt distribuite în fluxuri bine definite, din momentul producerii sau înregistrării lor în instituție până la furnizarea răspunsurilor la acestea. Modului Circuitul Intern al Documentelor facilitează înregistrarea, stocarea, urmărirea și transmiterea documentelor între departamentele și persoanele responsabile, precum și transmiterea răspunsurilor aferente acestor documente.
 • Plăți electronice

  Plata taxelor, impozitelor, chiriilor aferente contractelor de concesiune, autorizațiilor de acces pentru autovehicule de mare tonaj, abonamentelor de parcare și amenzilor contravenționale reprezintă activități consumatoare de timp pentru cetățeni și produc adesea aglomerație la ghișeele de colectare din cadrul direcțiilor de venituri. Sistemele de plată electronică integrate cu aplicațiile și sistemele informatice utilizate de către autoritățile publice locale (ImpoTax), contribuie semnificativ la surmontarea acestor inconveniente.
 • Pachet financiar-contabil eCub este un pachet de module specializate pentru a deservi activitatea departamentelor financiar-contabile din cadrul instituțiilor publice. Arhitectura sistemului și comunicarea între module urmăresc fluxurile firești ale informației, definite de reglementările legislative și organizarea internă a instituției. Rezultatul implementării sistemelor este reprezentat de reducerea efortului de operare, controlul deplin asupra datelor și procesarea eficientă pentru obținerea rezultatelor așteptate de utilizator. Pachetul include aplicații specifice pentru buget, contabilitate, resurse umane, stocuri și imobilizări, managementul achizițiilor și investițiilor.

 • Consumuri este un sistem informatic destinat gestiunii unitare a consumurilor de resurse/utilități, la nivelul unei unități administrativ-teritoriale și reprezintă punctul de pornire în direcția eficientizării utilizării acestora și oferind suportul necesar elaborării unei strategii de dezvoltare durabilă a unității administrativ-teritoriale în domeniul consumului de resurse și eficienței energetice.

 • Asistență socială Asisoc are rolul de a asigura un mediu informatics integrat pentru asistarea procesului de acordare a beneficiilor sociale, facilitând gestionarea întregului process de asistență social. Sistemul informatic gestionează dosare corespunzătoare mai multor beneficii: ajutor social lunar, alocație de susținere a familiei, ajutor de încălzire(energie termică, gaze naturale, lemne cărbuni şi combustibili petrolieri), ajutor de urgență, cantină socială, asistenți personali, indemnizație pentru persoana cu handicap, alocație de stat, asistenți maternali, alocație lunară de plasament, tichete sociale, locuințe sociale.

 • Registru Agricol AgroRegis contribuie la asigurarea unei evidențe unitare și complete a terenurilor pe categorii de folosință și a inventarului fiecărei gospodării agricole, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

SERVICII Dupa categoria tehnica
 • Consultanță;
 • Cercetare-dezvoltare;
 • Dezvoltare software;
 • Implementare;
 • Suport tehnic și asistență;
După aria de aplicaţie:
 • Produse software pentru administrația publică – soluții de e-guvernare
 • Plăți electronice
 • Management de documente
 • Produse de management financiar-contabil
 • Asistență socială
 • Inovare

După tipul de contract:
 • Furnizare și implementare sisteme informatice
 • Furnizare software as a service
 • Dezvoltare software la comandă
COMPETENŢE ŞI TEHNOLOGII
 • Limbaje de programare: iOS, Android, Tehnologii Web;
 • Platforme: Windows, Linux;
 • Sisteme de managementul bazelor de date: Microsoft SQL server, MySQL

CLIENTI / TARA

LPeste 1000 de implementări în instituții bugetare

 • Consilii Județene (Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Mureş, Neamţ, Olt, Satu Mare, Sălaj, Teleorman)
 • Municipii reședință de județ (Arad, Baia Mare, Bistrița, Oradea, Pitești, Slatina, Târgu Mureș, Zalău, Sector 3 București)
 • Municipii și orașe (peste 50)
 • Comune (peste 500)
 • ANST (100 unități), DGASPC (10 județe)
 • Alte unități bugetare
CERTIFICARI:
 • SR EN ISO 9001 : 2008 (SRAC/IQNet)
 • SR EN ISO 14001 : 2005 (Certop România)
 • SR OHSAS 18001 : 2008 (Certop România)
 • SR EN ISO 27001 : 2005 (Certop Ungaria)
  BIROURI FIRMA: Baia Mare

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI Cautam parteneri în vederea depunerii și implementării de proiecte cu finanțare europeană
Nume Companie: Indeco Soft
Anul infiintarii firmei: 1993
CEO: Ciprian Radu Ghișe
Adresa: Baia Mare, Str. Magnoliei nr. 5
Judet: Maramureș
Telefon: +40.362.801.083
Fax: +40.743.148.123
E-mail: projects@indecosoft.ro
Web:www.indecosoft.ro

Trackback from your site.

Leave a comment

 • 6

 • 11899749_1686962054866487_2754761225745072651_n

 • Horizon 2020

 • 17098329_1915346132028077_7218391935391538920_n

 • Aries Transilvania 16

 • 1

 • 11202570_1662916647271028_5424788522269398476_n

 • 5

 • 11822353_1679753138920712_2808580868544369759_n

 • 10429250_1604530609776299_6388902155167922605_n