ARIES Transilvania logo
 • OI2.0banner

 • banner online-02

 • itechsylvania web header

 • iTechsylvania Aries Transilvania

 • itechsylvania cluster web header

 • IT Study

Proiecte în desfășurare

Clujul Digital, la 100 de ani de la Marea Unire

“Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca”

Filiala Transilvania a Asociaţiei Române pentru Industria Electronică şi de Software – ARIES Transilvania cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Bd-ul Nicolae Titulescu, nr. 4, anunță începerea implementării proiectului „Clujul Digital, la 100 de ani de la Marea Unire ”.

Proiectul este finanţat din bugetul local Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005 şi a Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi se va implementa în localitatea Cluj-Napoca.

Context: Principala problemă identificată constă în lipsa unor date bine documentate în ceea ce privește situația digitalizării la nivel local și regional în contextul tranziției către industria 4.0, analiza datelor fiind motorul industriei 4.0. Studiul de piață pe care îl propunem reprezintă principalul instrument în conturarea unei viziuni clare și de creștere a notorietății orașului Cluj-Napoca în rândul potențialilor investitori, precum și dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale.

Obiectivele proiectului sunt realizarea unui studiu privind digitalizarea companiilor non-IT din judeţul Cluj și identificarea unor soluții digitale complexe oferite de companiile clujene din IT, urmărindu-se crearea unui cadru propice dialogului între actorii de pe plan local și internațional implicați în activități de inovare.

Scopul proiectului este de a aduce o contribuție semnificativă la creșterea vizibilității orașului Cluj-Napoca, a eforturilor depuse de administrația publică locală clujeană, precum și creșterea interesului actorilor direct interesați de evoluția industriei non-IT și oferta de servicii a companiilor de IT locale în domeniul digitalizării, în elaborarea strategiilor viitoare şi a deciziilor de acţiune.

Principalele activităţi vor consta în: activități de analiză a nevoilor de digitalizare a companiilor; activităţi de consultare a actorilor relevanţi; activităţi de elaborare a studiului; organizarea unui eveniment de discuții deschise privind nevoia firmelor de digitalizare – Innovation Dialogue Camp– Industria 4.0.; activităţi de diseminare a rezultatelor studiului; activități de promovare.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Bianca Muntean

Funcție: Director Executiv

Tel. /Fax: 0264.430.520, e-mail: bianca.muntean@aries-transilvania.ro

Transilvania Digitala Inovativa – Model de Excelenta prin Formare

Proiectul contribuie la cresterea numarului de angajati care beneficiaza de practici si metode care ajuta la cresterea calitatii muncii si la imbunatatirea conditiilor de munca, promovand in acelasi timp o dezvoltare profesionala si sustenabila a fortei de munca.

Grupul tinta al proiectului este din regiunea Nord-Vest, fiind format din 525 persoane, dintre care:

 • 370 sunt manageri anagajati cu contract individual de munca (persoane care ocupa pozitii de management), persoane implicate in managementul strategic al intreprinderilor,
 • 55 sunt antreprenori, care isi gestioneaza propriile afaceri,
 • 100 sunt angajati cu contracte individuale de munca in departamentele de resurse umane.

Grupul tinta a fost selectat in functie de nevoile identificate de membrii ARIES Transilvania, nevoi referitoare la nivelul scazut de competente antreprenoriale, nivelul scazut de abilitati necesare elaborarii strategiilor de dezvoltare sustenabila in cadrul IMM-urilor, nevoi referitoare la imbunatatirea competentelor (soft skills) pentru a creste performantele individuale si implicit performantele organizationale, pentru a putea sa lucreze cat mai bine si eficient in echipa si pentru o colaborare mai buna atat in cadrul colectivului cat si cu ceilalti membri ai asociatiei.

Beneficiarii grupului tinta vor fi selectati din regiunea Nord-Vest: judetul Cluj (aproximativ 335 manageri si antreprenori si 75 angajati in departamentul de resurse umane), judetul Bihor (aproximativ 40 manageri si antreprenori si 10 angajati din departamentul de resurse umane), judetele Satu Mare si Maramures (aproximativ 50 manageri si antreprenori si 15 angajati din departamentele de resurse umane) precum si din celelalte judete ale regiunii NV daca vor fi persoane care isi vor exprima interesul pentru programele de formare din proiect.

Prin acest proiect va fi promovata cultura antreprenoriala, importanta formarii profesionale si dezvoltarea de competente specifice pentru persoanele care asigura managementul strategic al intreprinderilor si managementul resurselor umane in cadrul regiunii, pentru a putea creste nivelul de adaptare al intreprinderilor si angajatilor la noile trenduri in tehnologie in scopul cresterii competitivitatii.

Cod apel: POCU/227/3/8/Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitive identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Leard2Do4Entrepreneurship / Partener StartUP

Scopul proiectului consta in dezvoltarea competentelor antreprenoriale si sustinerea initiativelor de afaceri prin promovarea culturii antreprenoriale in regiunea Nord-Vest, asigurarea accesului la activitati integrate de consiliere, sprijin pentru initierea afacerilor, asistenta, mentoring si prin formare profesionala.

Obiectivele specifice ale proiectului:
 • Intensificarea spiritului antreprenorial si inovator la nivelul regiunii Nord-vest prin dezvoltarea competetelor antreprenoriale si manageriale a 440 de persoane, ce doresc sa infiinteze o activitate independenta, prin participarea acestora la cursuri de formare in domeniul antreprenoriatului.
 • Promovarea culturii antreprenoriale in regiunea Nord-Vest, prin campanii de informare destinate cresterii nivelului de constientizare referitor la oportunitatile existente in domeniul antreprenoriatului. Campaniile de informare se adreseaza unui numar minim de 1.000 de persoane din Regiunea Nord-Vest si se vor desfasura pe intreg teritoriul regiunii.
 • Incurajarea antreprenoriatului prin acordarea de sprijin financiar pentru intierea a minim 49 de afaceri si servicii suport pentru asigurarea dezvoltarii afacerilor.

Proiectul isi propune sa sprijine infiintarea de 49 de afaceri in regiunea Nord- Vest, oferind servicii integrate antreprenorilor pentru a asigura sustenabilitatea afacerilor infiintate.

*Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Pentru mai multe informatii, da-ti click AICI

eDelivery

Obiectivul general al proiectului este de a crește eficiența autorităților publice din România dar și pentru a facilita transferul peste frontieră a documentelor și a datelor prin intermediul eDelivery DSI.

Obiectivul principal al implementării eDelivery (eSens) este de a dobândi cunoștințele și de a oferi autorităților publice din România oportunitatea de a dezvolta standardele interoperabilității și schimbului de date între sisteme. Asta va ajuta la creșterea accesibilității al SNEP facilitând schimbului de mesaje cu alte sisteme.

Nevoile mediului de business sunt reprezentate prin nevoia unui schimb mai bun a datelor și a documentelor între stakeholderi și cetățeni.

Cum lucrează : prin intermediul schimbului electronic de mesaje între stakeholderi.

Ce implementează proiectul : un eDelivery AccessPoint.

 

eDelivery access point permite comunicarea transfrontralieră și schimbul de date și a mesajelor între sistemele back-end. Organismele administrațiilor publice și a guvernelor devin din în ce în ce mai interconectate încercând să ofere servicii mai bune pentru cetățenii săi. Integrat, serviciile transguvernamentale pentru cetățeni sunt cerute atât de utilizatorii finali dar și de Directivele Europene.

Prin urmare, implementarea serviciilor digitale transfrontaliere prin componente reutilizabile reprezintă nucleul fondării serviciilor de eGovernment.

Benificiile principale cu privire la eDelivery AccessPoint în România vizează atât domeniul specific cât și domeniul neutru.

Domeniile specifice sunt vizate pentru o etapă mai târzie și este legată de justiție, achiziții și protecția consumatorului.

Domeniile neutre sunt obiectivul acestui proiect și se referă la schimbul de date și a documentelor între administrațiile publice în dimensiuni transfrontaliere dar și a autorităților și cetățenilor/companii.

Considerând numărul mic de sisteme naționale de eGovernement, entropia majoră între sistemele existente dar și interconexiunea slabă a serviciilor din România, implementarea eDelivery Access Point asimilarea începe cu cel mai potrivit și funcțional sistem electronic național din România – SNEP, cunoscut de asemenea sub denumirea Ghiseul.ro.

ROCK-REGENERAREA ȘI OPTIMIZAREA MOȘTENIRII CULTURALE ÎN ORAȘE CREATIVE ȘI BAZATE PE ACUMULARE DE CUNOȘTINȚE

ROCK dezvoltă un sistem de abordare inovativ, colaborativ și circulant pentru refolosirea, regenerarea și adaptarea centrelor istorice din orașe. Implementând un repertoriu de regenerare a istoriei și moștenirilor culturale, ROCK testează replicabilitatea abordărilor spațiale și a modelelor de success, adresându-se nevoilor specifice a centrelor istorice. ROCK este un proiect finanțat prin Horizon 2020.

 

ROCK se concentrează asupra orașelor cu centre istorice ca fiind niște laboratoare extraordinare care demonstrează modul în care moștenirea istorică poate fi un motor pentru regenerare, dezvoltare sustenabilă și pentru creșterea economică a orașului.

Scopul proiectului ROCK este de a susține transformarea centrelor istorice afectate de trecerea timpului, conflictele sociale și calitatea scăzută a vieții într-un mediu creativ și sustenabil prin împărtășirea de procese economice, sociale și de sustenabilitate, între generații.

Acest model se bazează pe o abordare participativă, formată din administrația publică, implementatorii de politici publice, industrie, cercetare, ONG-uri și asociații devotate proiectelor de restaurare a moștenirilor istorice, reinventarea centrelor culturale și re-dezvoltarea coloanei vertebrale a orașului pentru a crea soluții sustenabile și echitabile care să răspundă nevoilor comunității.

Filiala Transilvania a ARIES cu sediul în Cluj-Napoca are în componenţă 66 de membrii, precum: companii, reprezentanţi administraţie publică locală, universităţi, institute de cercetare, instituţii catalizator şi alte organizaţii interesate de inovare, internaţionalizare, schimb de bune practice, ş.a.

ARIES Transilvania are legături strânse cu cei mai importanţi actori ai ecosistemului regional cum ar fi: comunităţi de start up-uri, autorităţi publice locale, universităţi, clustere şi alte asociaţii din diverse domenii de activitate.

ARIES Transilvania a creat clusterul iTech Transilvania care funcţioneză ca şi program de sine stătător în cadrul asociaţiei. iTech Transilvania şi-a început activitatea ca şi un cluster de formare a resurselor umane în domeniul tehnologiilor avansate, iar între timp şi-a extins activitatea oferind servicii suport de inovare, internaţionalizare şi facilitarea proiectelor colaborative între membrii săi, între membrii săi şi alte firme sau organizaţii din ţară şi străinătate.

ARIES Transilvania se va implica în principal în crearea și asigurarea sustenabilității comunităților ce aplică principiile și practicile ROCK, diseminarea și comunicarea informațiilor și a fazelor proiectului către autoritățile de la nivel local și national.

Pentru mai multe informații: https://rockproject.eu

 BISNet Transylvania

BISNet Transylvania – Retea Suport pentru Afaceri si Inovare in Transilvania Obiectivul general al proiectului: crearea unei retele suport pentru afaceri si inovare in regiunile de dezvoltare Nord-Vest si Centru, corespunzatoare unei Macroregiuni de tip I. Printr-un consortiu de sapte parteneri, se propune o abordare inovativa si o mai buna tintire a sectorului IMM din arealul geografic delimitatat.

Implicarea ARIES Transilvania are in vedere sustinerea companiilor inovative din regiunea de Nord-Vest prin furnizarea de servicii specifice: cereri si oferte de tehnologie, realizare de transfer tehnologic, participare la evenimente de matchmaking si brokeraj, alte servicii suport.

Perioada de derulare: 6 ani

EO ClimbLab

Earth Observation ClimLab – Un mediu colaborativ in cloud, pentru prototipare rapidă a produselor și serviciilor inovative de Observare a Pământului pentru îmbunătățirea rezistenței la schimbări climatice pentru societate și economie.

La finele anului trecut, Agenţia Spaţială Europeană a demarat un proiect, Earth Observation ClimLab (EO ClimLab), in care sunt implicaţi parteneri din 3 ţări, şi anume: România, Cehia şi Polonia. Partenerii din România sunt: ARIES Transilvania (Cluj-Napoca), Indeco Soft (Baia Mare) şi AROBS Transilvania Software (Cluj-Napoca).

Proiectul, care se deruleaza pe o perioada de 18 luni permite dezvoltarea rapidă și prototiparea de noi produse bazate pe Observarea Pământului – Earth Observation (EO), urmărind sprijinirea adaptării și reducerii efectelor schimbărilor climatice în cadrul unor abordări multi-disciplinare legate de mediul de afaceri și societate (agricultură, sănătate, managementul riscurilor, întreținerea infrastructurilor, educație, diseminare).

Proiectul are ca scop popularizarea folosirii informaţiilor furnizate de sateliţi pentru crearea de aplicaţii în România, Polonia şi Cehia, obiectivul final fiind identificarea unor aplicaţii dintre care cele mai promiţătoare să fie sprijinite pentru a fi puse în aplicare. Practic se doreşte dezvoltarea de aplicaţii comerciale care să folosească datele puse la dispoziţie de sateliţii agenţiei.

EO ClimLab poate fi văzut ca un mediu “Fablab” care furnizează dezvoltatorilor datele, instrumentele și cunoștințele necesare pentru dezvoltarea de noi produse și servicii care să sporească rezistența comunităților la schimbări climatice.

EO ClimLab poate fi operat de diverse entități (incubatoare, parcuri tehnologice, autorități locale, universități), care vor avea acces la pachetele EO ClimLab descrise mai sus, inclusiv la infrastructurile fizice și virtuale și suport.

Mai multe informatii despre proiect puteti gasi aici: http://eoclimlab.eu/.

Leave a comment

 • 6

 • 11899749_1686962054866487_2754761225745072651_n

 • Horizon 2020

 • 17098329_1915346132028077_7218391935391538920_n

 • Aries Transilvania 16

 • 1

 • 11202570_1662916647271028_5424788522269398476_n

 • 5

 • 11822353_1679753138920712_2808580868544369759_n

 • 10429250_1604530609776299_6388902155167922605_n